back deutsch english español language

Sagittarius

(Sgr), Sternbild Schütze

Beschriftungen an/aus

Datum:28.05.06 Uhrzeit:0:25 UT
Belichtung:40 min Feld:37o x 54o
Emulsion:Kodak E200   Optik:f=35mm 1/4.0  
Ort:Hakos, Namibia   Beobachter:Till Credner
Erläuterung

© Copyright bei den Beobachtern