Go Back deutsch english español lengua

IC 2944

(around lambda Centauri and open cluster NGC 3766)

Fecha:31.05.06 Hora:20:56 UT Exposición:40 min
Campo visual:3.4o x 4.8o Emulsion: Kodak Ektachrome 200 Filtro:ninguno
Instrumento:f=300mm 1/4.0 Lugar:Hakos, Namibia Observador:Till Credner

© Copyright de los observadores

Vea también: